ახლახან შევიძინე ზემოთ აღნიშნული იარაღი და თქვენი დახმარება მჭირდება მაინტერესებს რა საშუალებებით მოვუარო რა პროცდურები სჭირდება რომ დიდი ხანი შეინახოს.
1. მაინტერესებს რა საშუალებით მნოვახდინო დაზეთვა გასუფთავება და აუცილებლად გასათვალისწინებელი პროცედურები. თვითონ პისტონის ღერძს დაზეთვა სჭირდება თუ არა ?(მირჩიეთ ზეთები და თუ შეგიძლიათ ლინკებითაც დამეხმარეთ. )
2. რა ტყვიები იქნება შესაფერისი რო 20-30 მეტრში კურდღლის ხელა ცხოველების სახოცად ?

წინასწარ მადლობა დახმარებისთვის