კონვერტორი gr, fps, lbs და მეტრული სისტემის ერთეულებს შორის (მეტრი, გრამი, მ/წ)
შეიყვანეთ ერთერთ ველში ცნობილი ერთეული და დააჭირეთ ღილაკს
დანარჩენ ველებში მიიღებთ შესაბამისი ერთეულების მნიშვნელობებს
წილადები გამოყავით წერტილით

ცოტა დამაბნეველადაა ბოლო კონვერტორი რეალიზებული, დააკვირდით მის ახსნას, რამდენიმე ცდის შემდეგ ყველაფერი გასაგები გახდება


მასის კონვერტორი

(გასათვალისწინებელია ის პირობა რომ საზღვარგარეთ ხშირად იყენებენ წონის ერთეულად გრანს და არა გრამს, რომელიც
განსხვავდება გრამის ერთეულისგან, ეს ეხება პნევმატიური იარაღის და ცეცხლსასროლის ტყივებსაც,
გრეინები არის ბრიტანული ანუ იმპერიული ათვლის სისტემა და არა მეტრული გრამების სისტემა, არ დაიბნეთ)

  გრამი     gr(გრანი)     ფუნტი  


სიჩქარის კონვერტორი

 მ/წ    fps  

სიგრძის კონვერტორი

       სმ      დუიმი       ფუტი  


ენერგიის კონვერტორი

ტყვიის ენერგიის კონვერტორი ჯოულიდან lbs-ში და პირიქით

  ჯოული     lbs  

ტყვიის ენერგიის გამოსათვლელად საჭიროა ორი მონაცემი, ტყვიის მასა და სიჩქარე. მიუთითეთ მასა გრამებში ან გრანებში და ასევე მიუთითეთ სიჩქარე ფორმატით მ/წ ან fps
როდესაც შეიყვანთ წონის და სიჩქარის მონაცემებს დააჭირეთ ტოლობის ნიშანს და მიიღებთ ენერგიის მონაცემებს
გაითვალისწინეთ ხელახალი გამოთვლის შემთხვევაში, საჭიროა ამ გვერდის განახლება, ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ კლავიატურის ღილაკით F5,
ან სასურველი ველები გაასუფთავეთ და თავიდან შეიყვანეთ სასურველი მონაცემები

ტყვიის მასა 
  გრამი
  gr(გრანი)
  ჯოული
  lbs
ტყვიის სიჩქარე  
  მ/წ  
  fps